thumbnail

Historia

Polska, Europa, świat po I wojnie światowej. Europa i świat w okresie międzywojennym. Uzdrowienie czy choroba II RP? Polska, Europa i świat w okresie II wojny światowej. Świat po II wojnie - od konfliktu do współpracy. thumbnail

Biologia

Człowiek jest gatunkiem, który w niespotykanym do tej pory zakresie czerpie z zasobów środowiska, przekształca krajobrazy i ekosystemy, próbuje zapanować nad procesami biologicznymi toczącymi się w jego organizmie. Coraz mniej odległe wydaje się opóźnienie starzenia, zachowanie przy życiu niemal każdego noworodka oraz poprawa wydajność produkcji przemysłowej, zwłaszcza produkcji żywności. Koszty tych technologii są jednak wysokie i towarzyszą im budzące obawy skutki uboczne. Ich konsekwencją jest m.in. nieodwracalna zmiana warunków życia i zanik różnorodności biologicznej. Czy te wszystkie koszty są uzasadnione? Ucząc się z biologii z podręcznika do pierwszej klasy ponadgimnazjalnej, będziecie mieli okazję zachwycić się możliwościami nowych technologii oraz poddać ocenie działania człowieka.thumbnail

FIzyka

Otaczającego nas świata nie można zrozumieć bez poznania podstaw fizyki, która jest wszechobecna. W e-podręczniku do fizyki znajdziesz odpowiedź na pytanie, dlaczego planety naszego układu krążą wokół Słońca oraz dowiesz się, jak właściwie zbudowana jest materia, jak działa elektrownia jądrowa i dlaczego nie odlatujemy w przestrzeń kosmiczną, gdy podskoczymy. Ciekawe filmy, ilustracje i animacje uzmysłowią ci, dlaczego jedne przedmioty pływają na powierzchni wody, a inne toną. Zobaczysz także, że pojęcia takie jak „szybko” i „powoli” są względne. Proponujemy wiele ciekawych obserwacji i doświadczeń, które wzbogaciliśmy filmami i ilustracjami ułatwiającymi samodzielne przeprowadzenie eksperymentów. Dzięki nim nauczysz się formułować problemy badawcze, stawiać hipotezy oraz je weryfikować. Interaktywne zadania pomogą ci zaś w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w sposób atrakcyjny, a zarazem efektywny.
thumbnail

Chemia

Chemia jest wszechobecna w otaczającym nas świecie. Spotykamy się z nią nie tylko laboratorium chemicznym, ale w łazience a nawet w kuchni. Wielu obserwowanych na co dzień zjawisk nie da się zrozumieć bez poznania podstaw chemii. Zachęcamy Was do poznania otaczających nas zjawisk i procesów w skali w skali mikro, uwzględniającej zależności między właściwościami substancji a ich praktycznym znaczeniem. E-podręcznik do chemii uczy formułowania problemów badawczych, stawiania hipotez oraz ich weryfikacji. Liczne doświadczenia pomogą Wam nabrać prawidłowych nawyków badawczych oraz wykształcić umiejętność rozwiązywania problemów. Proponowane badania i obserwacje zilustrowaliśmy bogatym wyborem zdjęć, schematów, animacji i filmów ułatwiających samodzielną pracę. Interaktywne zadania pomogą zaś w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w sposób atrakcyjny, a zarazem efektywny.thumbnail

Wiedza o społeczeństwie

1. Rozdział I Obywatel
1.1. Nabywanie obywatelstwa. Obywatelstwo Unii Europejskiej
1.2. Prawa i obowiązki obywatelskie
1.3. Prawo do informacji publicznej
1.4. Obywatel w urzędzie
1.5. Obywatel jako wyborca
1.6. Współczesne idee polityczne
2. Rozdział II Elementy prawa
2.1. Prawo i jego funkcje
2.2. Źródła i obszary prawa
2.3. Gałęzie prawa wewnętrznego
2.4. Władza sądownicza w Polsce
2.5. Postępowanie sądowe
2.6. Organy ścigania
2.7. Nieletni wobec prawa
3. Rozdział III Prawa człowieka
3.1. Czym są prawa człowieka?
3.2. Uniwersalny system ochrony praw człowieka
3.3. Europejski system ochrony praw człowieka
3.4. Organizacje pozarządowe chroniące prawa człowieka
3.5. Ochrona praw i wolności w Polsce
3.6. Naruszanie praw człowieka
4. Rozdział IV Edukacja i praca
4.1. Jestem uczniem - mam prawa i obowiązki w szkole
4.2. Jak zdobywać wiedzę za granicą, czyli kształcenie w innych krajach Unii Europejskiej
4.3. Mobilny pracownik - metody i zasady poszukiwania pracy
4.4. Podróżuję - co robić przed wyjazdem za granicę i w trakcie wyjazdu?
SłowniczekBibliografia
thumbnail

Geogafia

Świat wokół nas nie jest jednorodny. Różnice dotyczą ludzi i ich kultur, dostępu do żywności i innych dóbr, środków komunikacji oraz podejścia do przyrody. Podręcznik ma pokazać Ci tę różnorodność, wyjaśnić przyczyny, uzmysłowić skutki. Dlatego poznasz współczesne procesy i problemy ludnościowe. Dowiesz się o nierównościach dzisiejszego świata, o ich rodzajach, przyczynach, skutkach, sposobach niwelowania. Przedstawione zostaną współczesne przemiany gospodarcze, technologiczne oraz społeczne. Poznasz środowiskowe koszty rozwoju technologicznego i będziesz miał okazję rozważyć, czy są racjonalne. Przez cały podręcznik przewijać się będzie, mniej lub bardziej wyraźnie, globalizacja; aspekty zarówno pozytywne, jak i negatywne. Dzięki temu powinieneś zauważyć, jak bardzo świat się zmniejszył (oczywiście w przenośni!) – odległość przestaje być istotna, a powiązania ludnościowe, społeczne, ekonomiczne, polityczne, środowiskowe stają się coraz liczniejsze i mocniejsze. Dlatego, chcąc nie chcąc, stajesz się obywatelem świata – podręcznik do geografii pomoże Ci być obywatelem świadomym.


thumbnail

Informatyka

Koncepcja tego podręcznika polega na zastosowaniu metodologii nauki przez realizację projektu
(ang. Project Based Learning, PBL). Project-Based Learning (PBL) jest alternatywnym sposobem
prowadzenia zajęć szkolnych. Taka forma pozwala na przyswojenie szerokiej bazy wiedzy, poprawiając
zarazem komunikację, i umożliwia nabycie umiejętności społecznych i interpersonalnych.
Efektem proponowanej metody jest wykorzystywanie zdobytej wiedzy do realizacji konkretnych
zadań, a nie nauczenie się definicji i formułek. Planowanie i przeglądanie informacji, w celu znalezienia
rozwiązania konkretnego problemu, pozwala lepiej zrozumieć daną problematykę (jak powiedział
Konfucjusz "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem").
Wszystkie lekcje będą miały postać jednego spójnego projektu aplikacji interaktywnej
(np. gry komputerowej lub innej aplikacji multimedialnej o tematyce zaproponowanej przez was i
uzgodnionej z nauczycielem) rozplanowanego na 30 godzin, który będzie zawierał wszystkie treści
programowe, jakie należy znać na tym etapie edukacji.
Przygotowanie stanowiska


thumbnail

Fdukacija dla bezpieczeństwa

Otaczający nas świat bywa nieprzyjazny, dlatego dobrze jest wiedzieć, jak się zachować w różnych sytuacjach. W tym podręczniku chcemy przekazać ci m.in. informacje o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w codziennym życiu i sposobach udzielania pierwszej pomocy. Dowiesz się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych i w czasie zagrożeń spowodowanych działaniami wojennymi. Przygotowaliśmy wiele filmów, instruktaży i symulacji które pomogą Ci zapamiętać, jak udzielić rannemu pierwszej pomocy, szybko opuścić budynek w razie pożaru i gdzie się zwrócić o pomoc w razie powodzi.
użytkownicy platformy:

Projekt i realizacja: Szymon Konkol. Obsługiwane przez usługę Blogger.