thumbnail

Wiedza o społeczeństwie

1. Rozdział I Obywatel
1.1. Nabywanie obywatelstwa. Obywatelstwo Unii Europejskiej
1.2. Prawa i obowiązki obywatelskie
1.3. Prawo do informacji publicznej
1.4. Obywatel w urzędzie
1.5. Obywatel jako wyborca
1.6. Współczesne idee polityczne
2. Rozdział II Elementy prawa
2.1. Prawo i jego funkcje
2.2. Źródła i obszary prawa
2.3. Gałęzie prawa wewnętrznego
2.4. Władza sądownicza w Polsce
2.5. Postępowanie sądowe
2.6. Organy ścigania
2.7. Nieletni wobec prawa
3. Rozdział III Prawa człowieka
3.1. Czym są prawa człowieka?
3.2. Uniwersalny system ochrony praw człowieka
3.3. Europejski system ochrony praw człowieka
3.4. Organizacje pozarządowe chroniące prawa człowieka
3.5. Ochrona praw i wolności w Polsce
3.6. Naruszanie praw człowieka
4. Rozdział IV Edukacja i praca
4.1. Jestem uczniem - mam prawa i obowiązki w szkole
4.2. Jak zdobywać wiedzę za granicą, czyli kształcenie w innych krajach Unii Europejskiej
4.3. Mobilny pracownik - metody i zasady poszukiwania pracy
4.4. Podróżuję - co robić przed wyjazdem za granicę i w trakcie wyjazdu?
SłowniczekBibliografia

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

0

użytkownicy platformy:

Projekt i realizacja: Szymon Konkol. Obsługiwane przez usługę Blogger.